MNRI stressreducering  (PTSD trauma recovery)

 

Stress är vanligt bland nutidsmänniskorna. De allra flesta av oss känner sig stressade vid olika tillfällen i livet. Vid (stark eller långvarig) stress slår våra överlevnadsreflexer på (FPR och Moro), de finns till för att skydda oss: vi får ett adrenalinpåslag och blir bland annat extra starka och extra snabba ifall det skulle behövas. När kroppen igen är trygg går adrenalinpåslaget ner och allt återgår till normal agenda. Om stressen dock är mer eller mindre konstant och/eller långvarig och man inte hinner återhämta sig emellan kan det bli för mycket och resultatet kan bli utmattningssymptom.

Vi är alla olika känsliga för stress och trauman av olika slag. Lika för alla är dock att när det blir för mycket hjälper det inte med logik. Alla som haft ångest någon gång vet att det inte hjälper att man själv eller någon annan säger åt en att lugna ner sig. Kroppens autoimmuna system ångar på för överlevnad. Det man däremot kan göra är att på reflexnivå jobba med kroppen och integrera reflexerna för att motverka stresspåslag "i onödan" (när ej livsfara hotar).

MNRI stressreducering är ett program utvecklat av teamet bakom MNRI (Masgutova Method) där vi jobbar med att släcka ner stresspåslag, återerövra förmågan att kunna ta ett steg tillbaka, skapa utrymme och skydd mentalt: skapa en stark mental plattform där man inte är så lättpåverkad av stress helt enkelt.

MNRI stressreducering innebär ca 20 reflexintegreringar på en och samma gång, en mycket djupgående avslappning som dessutom håller i sig över tid och vanligen minskar den inre stressen märkbart. Man har vanligen 1-3 MNRI stressreducerings träffar, beroende på symptom och utveckling. Ta kontakt om du är intresserad!