Vanliga reflexer -kort information

 

Nedan kan du läsa kort om tecken på ointegrerade spädbarnspreflexer. För att man ska misstänka att en reflex är aktiv räcker det med att några få kriterier under varje rubrik stämmer. Kriterierna är definierade under lång tid av forskningsteam i England (Blythe/Goddard) och Sovjet/Ryssland (Masgutova)

 

Asymetrisk Tonisk Nack Reflex - ATNR (den s.k. läs- och skrivreflexen):

 • passgång eller går med hängande armar.
 • dålig handstil
 • svårt att korsa kroppens mittlinje
 • problem med att läsa och skriva
 • svårt att lära sig cykla
 • dålig samsyn
 • spänningar och värk i nacken

Enligt Ph.D Svetlana Masgtova har 50-55% av alla elever med dyslexi en aktiv ATNR reflex.

Ryggradsreflexen (spinal galant)

 • "myror i byxorna"
 • gillar inte åtsittande kläder (byxor)
 • svårt att sitta stilla
 • koncentrationssvårigheter
 • sängvätning efter 5 års ålder
 • dålig koordination mellan under- och överkropp
 • ofta ointresserad av idrottsaktiviteter

Hos äldre personer ger en ointegrerad ryggradsreflex ofta ryggproblem.

Symmerisk Tonisk Nack Reflex - STNR

 • svårt att hållas upprätt i sittande ställning
 • dålig kroppshållning, kutande gång
 • svårt att skifta fokus från långt till nära håll
 • långsam att skriva av från tavlan
 • sitter gärna i w-ställning på golvet
 • snurrar benen runt stolen för att stöda upp sig
 • svårt att lära sig simma bröstsim
 • ofta dålig i bollspel

75% av elever med inlärningssvårigheter, ADD och ADHD har kvarvarande STNR (Bender -76, O´Dell och Cook -96)

 

Tonisk Labyrint Reflex (TLR) framåt:

 • Kutryggig, svag muskeltonus
 • höjdskräck, svårt att åka rulltrappa nedåt

Tonisk Labyrint Reflex (TLR) bakåt:

 • spänd kroppshållning
 • tendens att gå på tå
 • stark muskeltonus; ryckiga rörelser
 • balans- och koordinationsproblem
 • åksjuka
 • kan ha problem med seendet
 • ointresserad av idrott
 • svårt med ordningsföljd, tid och datum
 • svårt att lära sig klockan

Grip- och sugreflexer

 • otydligt uttal
 • "styr med tungan" vid finmotoriskt arbete
 • dålig finmotorik
 • kan ha svårt att greppa och släppa föremål
 • krampaktigt penngrepp som påverkar handstil och skrivning
 • svårt att stå på alla fyra med sträckta fingrar
 • lång tum- eller nappsugningsperiod
 • tuggar på dragkedjor, band m.m.
 • slabbigt ätande
 • dreglar

Kejsarsnittade barn har ofta en kvarvarande gripreflex.

FPR och Moro

 • överkänslig för ljud, lättstörd
 • reagerar ofta mycket känslomässigt, blir överväldigad
 • tröttnar lätt, ofta trött på eftermiddagen
 • ogillar förändringar
 • svårt att fatta beslut
 • stel kroppshållning
 • orolig och ängslig
 • blir lätt arg och får utbrott
 • okoncentrerad, dagdrömmer och/eller stänger av omvärlden
 • överreagerar på födoämnen
 • vill gärna ha kontroll
 • "gåpåig"
 • selektiv mutism