GESTALTNING


Från och med 2014 jobbar jag även med att undersöka samt träna barn med gestaltningssvårigheter. Typiskt för dessa barn är att de har svag kroppskännsdom, svårt att lära sig förstå klockan och hantera/förstå sig på pengar. De missförstår lätt abstrakta uttryck, ogillar att rita och kan vara typiska dagdrömmare. De kan vara duktiga på att läsa mekaniskt men ändå ha svag läsförståelse. Matematik är (blir) ofta ett bekymmer om man har svag gestaltningsförmåga.

Som en följd av detta är det inte ovanligt att man så småningom blir mer undandragande och socialt försiktig. 

Jag jobbar lite annorlunda med gestaltning än med reflexträning. Behöver man träna detta ses vi ca 3-4ggr/månad. Kostnaden är då 30€/träff.

 

Mer information om gestaltning: www.venny.fi!

Detta kan vi träna på!