Kontakt

Camilla Söderlund, speciallärare och sensomotorisk reflexpedagog (MNRI certifierad)

Båtsmansvägen 5, 68600 Jakobstad (Skutnäs)

050-345 25 74

camilla(at)reflexus.fi

Vid ett första besök vidReflexus görs en grovmotorisk genomgång samt koll  av spädbarnsreflexer och vid behov får man ett träningsprogram. Vänligen se övriga flikar för mer information.