Kontakt

Camilla Söderlund, speciallärare och sensomotorisk reflexpedagog (MNRI certifierad)

Reflexus har tyvärr paus 2019- pga av flytt till Larsmo samt heltidsarbete som speciallärare i Kållby skola. 

Telefon : 050-345 25 74 Du når mig även via epost: reflexus2023@gmail.com

 

Vid ett första besök vid Reflexus görs en grovmotorisk genomgång samt koll  av spädbarnsreflexer och vid behov får man ett träningsprogram. Vänligen se övriga flikar för mer information.