Kontakt

Camilla Söderlund, speciallärare och sensomotorisk reflexpedagog (MNRI certifierad)

Reflexus har tyvärr paus 2019- pga av flytt till Larsmo samt heltidsarbete som speciallärare i Kållby skola. 

Telefon : 050-345 25 74

 

Vid ett första besök vid Reflexus görs en grovmotorisk genomgång samt koll  av spädbarnsreflexer och vid behov får man ett träningsprogram. Vänligen se övriga flikar för mer information.