Artiklar

Hoppas du finner nedanstående artiklar intressanta!

1. Här kan du läsa en artikel om hur det auditiva påverkar oss och vad träning kan göra.

2. Ett forskningsprojekt vid University of southern California visar att dyslektiker inte har samma förmåga som andra att filtrera information. Ljudstimulering resulterar i att förmågan att rikta sitt lyssnande och filtrera bort ovidkommande ljud ökar. Läs mer här.

3. Mjölk kan nog ställa till mer än vi anar...! Läs för mer information och bilda dig en egen uppfattning. Här kan du läsa mer om kasein och problem med tjocktarm och överaktivitet: Se mer här.

4.  Här kan du läsa mer om sängvätningsproblematik som ofta men inte alltid avhjälps med reflexträning. Eller www.torrnatt.se.

5. Mobilstrålning kan man tycka både ett och annat om. Jag för min del finner experiment som du t.ex kan läsa om    här(  https://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/16/131324.htm ) rätt skrämmande och manar därmed till försiktighet.

6. Här kan du hitta mycket matnyttigt om ögon träning med både fina och roliga visuella övningar! Enjoy! www.eyecanlearn.com