Så här jobbar jag: 

 

Blir vi bättre läsare av att läsa? Ökar vår matematiska förmåga av att räkna? Som speciallärare har jag under många år haft ett tydligt svar, ett tvärsäkert "JA!". Visst står jag kvar vid mitt svar än, men jag vill göra ett tydligt avståndstagande också. Svaret är verkligen inte svartvitt! Jag är nämligen övertygad om att vi behöver vara måna om att ge barnen de rätta förutsättningarna först! Ett barn som saknar verktygen kommer alldeles för snabbt att bli uppgivet, motsträvigt och i värsta fall totalt tappa skolmotivationen. Det är inte roligt att läsa när bokstäverna hoppar omkring, vänder på sig, flyger och far. Dessa ord är inte mina, utan barnens.

I dagens samhälle finns ett stort tryck på effektivitet, redan från det att vi är små. De yttre kraven ökar hela tiden. Oroväckande nog har många barn och unga vuxna alldeles för ofta svårt att hänga med i utvecklingen och när skolarbetet eller det sociala samspelet en gång börjar halka efter börjar svårigheterna göra sig påminda i allt högre grad, ketchupeffekten ni vet.

Som speciallärare vet jag att skolan alldeles för ofta står med utslagna händer, vi har inte så mycket hjälp att ge. Hjälpen vi har är dessutom mest för att lindra symptom, kärnan kommer vi inte så ofta åt. Barnen blir uppgivna, föräldrarna förtvivlade. Som sensomotorisk reflexpedagog med flera års erfarenhet av barn med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem eller matematiksvårigheter m.m. vet jag numera att det finns hopp! Jag har sett många barn vid det här laget som har problem med kvarvarande spädbarnsreflexer.

Vi jobbar med kroppen och på ett magiskt sätt börjar saker och ting hända, läsningen brukar lätta avsevärt. Matematiken blir mer förståelig. Barnet börjar kunna sitta ner i lugn och ro, läxläsningen blir mer harmonisk och minskar i tid... ljudkänslighet brukar avta. Såsmåningom. Att jobba med sensomotorik är ingen "Quickfix" -inte alls- men den som gör sig besväret blir inte heller besviken. Läs mer här.

Magiskt, ja det är ofta känslan. Tack och lov grundar sig dock min verksamhet och utbildning bland annat på Ph. D Svetlana Masgutovas metoder och forskning.

 

 

 

Visst är det viktigt att läsa också!

1 min läsning/dag    gör...     8000 ord per år

4,8 min läsning/dag    gör...    282 000 ord per år

20 min läsning/dag    gör...    1,8 miljoner ord per år...!!!