Auditiv perceptionsträning

Alla barn som kommer till Reflexus har blivit testade inom barnrådgivningen/skolan att de har en normal hörsel. Barnet, föräldrarna och jag vet ATT barnet hör. Som pedagog är jag dock intresserad av att ta reda på HUR barnet hör. Hur tar hjärnan emot auditiv information? Vilket öra är dominant? Hur uppfattar barnet olika ljud/konsonanter m.m? I testet pressas barnets hörsel till det yttersta tills vi når barnets hörseltröskel. Detta gör att vi får fram en kurva över barnets hörsel, en kurva där vi -i en perfekt värld- ligger lågt i basen och högt i diskanten. Om man har en sådan kurva ligger man nära den s.k. idelkurvan, vilket är optimalt bland annat med tanke på vår läs- och skrivförmåga.

Till grund för test och träning ligger den franske läkaren Alfred Tomatis teorier om den optimala (ideala) hörselkurvan. Barnets kurva jämförs med denna och träningsmusiken anpassas direkt till förhållandet mellan barnets kurva och den optimala.

Många barn som kommer till testning ligger "lågt" inom talområdet 3000-4000Hz. Då kan man ha svårt att uppfatta och särskilja språkljuden. Detta kan medföra svårigheter att både producera ljud och senare läsa och stava. Det man inte uppfattar kan man heller ej återge. Detta går dock att träna upp. Man tränar i regel 10 minuter/dag genom att lyssna på specialanpassad musik. 

 

Metoden och upphovsmännen Kjeld Johansen samt Bent Peder Holbech kan du läsa mer om på: www.johansenias.com .

För mycket tydlig information (på svenska) om metoden och möjlighet att få en uppfattning om hur ditt barn eventuellt uppfattar världen (ljudmässigt) omkring sig, vänligen läs  här . (Lyssnarexempel finns i länken!)

Nedan ser du olika symptom som kan underlättas med hjälp av auditivt träning.

- blir lätt uttröttad/stänger av i bullriga miljöer
- svårt att delta i samtal i gruppsituationer
- tydlig ljudkänslighet
- trötthet, i synnerhet på eftermiddagen
- läsproblematik
- missuppfattar frågor
- blandar ihop ord som låter lika
- svårt att förstå instruktioner
- stavningsproblem
- koncentrationsproblem
- talsvårigheter i olika grad
- stresskänslighet
- svårighet att prestera på tid


 

Dyslektiker har ofta svårt att hantera språkljud. Läs mer om detta här: https://www.dyslexi.eu/lyssning.html.

Läs gärna även detta: https://www.dn.se/insidan/insidan-hem/lyssning-hjalper-koncentrationen.

Håkan Carlsson i Mjölby, min mentor och goda samarbetspartner, citerade en gång en forskare: " Vi har forskat så mycket på hjärnan så numera vet vi så gott som allt om den. Utom hur den fungerar." Tänkvärt.