Pojke 11 år: koncentrationsproblematik, ca 6 månaders träning

23.10.2012 18:52

"Vi har tränat ca 3 ggr/vecka, lite varierat... Lite knepigt ibland att få det att passa in i rutinerna hemma (p.g.a skiftesarbete, trött pojke som kommit in lite sent, lathet...) Men vi tror absolut att träningen varit bra för vår son och gett många positiva saker. Även från skolan har vi fått positiv feed-back och fina provresultat.

Sonen har ställt sig lite tudelad till träningen. Ibland tråkigt, ibland skönt. (Den senaste tiden har han varit flitig med musiklyssnandet.)

Sist jag pratade med sonens lärare sa hon att han fått mycket lättare att ha full koncentration på lektionerna. Ibland kan han jobba 25 minuter utan avbrott. dessutom har han haft 10- nu i 3 prov, det har aldrig hänt förr."