Pojke, 11 år, långsam läsare, stavningsproblematik. Sensomotorisk träning + auditiv dito

08.02.2013 18:18

Efter att ha läst sonens Hissa prov kan jag bara undra vart läs och skriv problemen försvann! Han hade skrivit en hel sida om Marco Polo, på en god svenska med några enstaka stavfel. Gissa om det gläder modershjärtat. Till stor del handlar det säkert om naturlig mognad och vi vet ju inte hur situationen varit utan träning, men nu just känns det som att vi gjorde väldigt rätt när vi inledde den sensomotoriska träningen trots att vi var skeptiska.