Välkommen!

 

Jag heter Camilla Söderlund, jag är pedagogie magister, kombinerad klass- och speciallärare och sensomotorisk reflexpedagog. Genom Reflexus jobbar jag sensomotoriskt med barn som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, gestaltningssvårigheter samt sociala bekymmer m.m. (Se mer under fliken "För vem?")

 

Att jobba sensomotoriskt (senso=sinnen, motorik=hur vi rör oss) innebär att jag börjar med att kartlägga vilka spädbarnsreflexer som är aktiva och eventuellt ställer till problem, därefter gör jag upp ett individuellt träningsprogram som ska göras 5-10 minuter dagligen, 5 dagar per vecka.

 

Jag tänker att mitt arbete som speciallärare och reflexpedagog är att söka nycklar som låser upp barnens svårigheter. Det finns aldrig en enda nyckel som passar alla medan vissa nycklar är mer avgörande än andra. Jag vet att medveten motorisk träning är en mycket viktig nyckel!

 

Vill du veta mer om reflexer och hur jag jobbar är du välkommen att läsa vidare under mina andra flikar. Jag ser framemot att samarbeta med dig och/eller ditt barn!

 

Med vänlig hälsning, Camilla

 

 

Här kan du läsa en artikel som Malin Henricsson skrev om min verksamhet.
ÖT (Österbottens Tidning) den 3.12.2012:

Första sidan, introduktion 

Själva artikeln

 

                        RÖR DIG HJÄRNA!!! :)